Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Solidarność z MTK

Uchwała Zarządu SSP IUSTITIA w związku z groźbą sankcji wobec sędziów Międzynarodowego Trybunału Karnego

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał wyrok umożliwiający przeprowadzenie śledztwa w sprawie naruszeń praw człowieka m.in. w Afganistanie. W odpowiedzi prezydent USA Donald Trump 11 czerwca 2020 r. wydał dekret umożliwiający zastosowanie sankcji wobec sędziów i prokuratorów Trybunału, włącznie z konfiskatą majątku i zakazem wjazdu do kraju. Wobec powyższego Zarząd SPP IUSTITIA podjął uchwałę, której treść zamieszcamy poniżej.

Uchwała Zarządu SSP IUSTITIA w związku z groźbą sankcji wobec sędziów Międzynarodowego Trybunału Karnego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA wyraża pełną solidarność z sędziami Międzynarodowego Trybunału Karnego, którym grozi się sankcjami międzynarodowymi za orzeczenie umożliwiające prowadzenie śledztwa w związku z podejrzeniem naruszenia norm międzynarodowych, w tym dotyczących praw podstawowych. Niezależność sądów jest warunkiem koniecznym istnienia demokracji. Władza, która narusza tę niezależność, zastraszając i wywierając naciski na sędziów, sprzeniewierza się swoim zobowiązaniom do przestrzegania zasad państwa prawa. Sędziowie coraz częściej ponoszą konsekwencje osobiste z powodu pełnionej służby. Zjawisko takie jest nieakceptowalne w cywilizowanym świecie i musi się spotkać z jednoznacznym potępieniem społeczności międzynarodowej.

8 października 2020 r.

Sprawdź także

Migranci? Niechaj toną

„Morze Śródziemne to największy grób na Ziemi” – pisze organizacja Open Arms. Od 2014 w …