Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Stadion trafi do prokuratora

Stadion trafi do prokuratora

Audyt przeprowadzony na stadionie miejskim w Poznaniu wykazał nieprawidłowości w zlecaniu prac projektowych. Wydatki nieuzasadnione wynoszą około 2 mln zł. Prezydent postanowił skierować sprawę do prokuratury. Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta zaplanowało przebadanie przebudowy stadionu miejskiego za rok 2009. Audyt rozpoczął się 21 października 2009 r. i zakończył 21 kwietnia 2010 r. W sprawozdaniu końcowym wskazano m.in. na nieprawidłowości w zakresie zlecania prac projektowych. Najważniejsze ustalenie dotyczyło nieuwzględnienia w umowach na prace projektowe zawartych w roku 2007, czyli bezpośrednio przed przyznaniem praw do organizacji Mistrzostw Europy oraz po ich przyznaniu wymogów, jakie zostały narzucone przez UEFA w ,,Umowie dotyczącej stadionu na finałowe rozgrywki Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 2012? z 2005 r.
Konieczność dostosowania projektu stadionu do tych wymogów skutkowała zawarciem przez POSiR dodatkowej umowy w maju 2008 r. na wykonanie projektów zamiennych i dodatkowych dotyczących trybuny I i III oraz zadaszenia stadionu. W opinii audytorów takie postępowanie doprowadziło do narażenia miasta na nieuzasadnione wydatkowanie pieniędzy. Z opinią taką nie zgodziła się dyrekcja POSiR, wskazując w swej argumentacji na uzyskane oszczędności podczas zlecania prac projektowych. W celu uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny procesu projektowania oraz określenia skutków działań podjętych przez POSiR zlecono przygotowanie opinii prof. inż. Adamowi Podhoreckiemu. Z dokonanej przez eksperta wyceny prac projektowych wynika, że poniesione nakłady nie przekraczają nakładów dla tego typu inwestycji. Oszacowany przez eksperta wskaźnik procentowy prac projektowych, stanowiący procentowy udział kosztów prac projektowych w kosztach budowy, wynosi 4,26 proc. Osiągnięty przy realizacji przebudowy stadionu wskaźnik nie przekroczył oszacowanej wartości. Jednocześnie przygotowane przez eksperta opinie wskazały na nieprawidłowości przy zlecaniu i realizacji prac projektowych, w tym potwierdziły tezę zawartą w sprawozdaniu z audytu dotyczącą niezasadności poniesienia kosztów związanych z umową z maja 2008 r. Oszacowana przez profesora Podhoreckiego kwota wydatków nieznajdujących uzasadnienia merytorycznego wynosi 1.927.200 zł.
Dodatkowo ekspertyza wskazała na nieprawidłowości dotyczące prowadzenia procesu projektowania. Poszczególne koncepcje budowy stadionu lub części tej budowy ,,w prawie żaden sposób nie nawiązują do wcześniejszych koncepcji, opracowanych projektów budowlanych i wykonawczych?, aktualizacje projektów budowlanych nie zawierają zestawień wprowadzonych zmian oraz ich uzasadnienia, umowy projektowe ,,nie zostały zakończone raportem zawierającym m. in. końcowe rozliczenie?.
W związku z tymi ustaleniami prezydent Ryszard Grobelny postanowił o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości nieumyślnego wyrządzenia szkody w majątku miasta. Umowy z projektantami podpisywał były dyrektor POSiR Janusz Rajewski (obecnie jest wiceprezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej). W procesie projektowania wątpliwości budziło też zlecanie prac z wolnej ręki, co podnosili między innymi niektórzy radni. – Miasto nie miało praw autorskich do projektów. Dla zapewnienia tych praw takie zlecenia były dopuszczalne ? stwierdza prezydent Grobelny. W związku z ustaleniami audytu prezydent skierował też do POSiR polecenie dokonania szczegółowego rozliczenia i uporządkowania umów projektowych. Polecił także uporządkowanie dokumentacji projektowej m. in. poprzez przygotowanie zestawień i uzasadnień wprowadzonych zmian w projektach. Ryszard Grobelny przyznaje, że stwierdzone nieprawidłowości w pewnym stopniu obciążają jego, jako osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie instytucji miejskich. Ze względu na czas przeprowadzenia audytu objął on tylko proces projektowania. Prezydent Grobelny zapewnił jednak, że audytowi poddany będzie cały proces inwestycyjny na stadionie.
* * *
Pełny tekst sprawozdania audytowego, opinii eksperta i stanowiska POSiR można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta www.bip.um.poznan.pl w zakładce: Biblioteka dokumentów ? Katalog dokumentów ? Kontrole i audyty ? Informacje o kontrolach i audytach wewnętrznych.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …