Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / W kolejce do zakładu karnego

W kolejce do zakładu karnego

Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości 7 września 2011 r. z liczby 44 300 orzeczeń dotyczących 37 113 osób, oczekiwało na wykonanie kary, z czego 33 399 osób nie stawiło się do odbycia kary pomimo upływu terminu. Natomiast ogólna liczba skazanych nieosadzonych w pierwszym półroczu 2011 wyniosła 68 126 osób. Zgodnie z rekomendacjami Komitetu do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Yraktowaniu (CPT) zawartymi w Raporcie opublikowanym w lipcu 2011 r. minimalna powierzchnia przypadająca na jednego więźnia w celi wieloosobowej powinna wynosić minimum 4 m2. ?Polska będąc członkiem Rady Europy zobowiązała się do przestrzegania zaleceń CPT. Zapewnienie każdemu więźniowi 4m2 powierzchni jest w tym świetle obowiązkiem państwa?
Do 17 czerwca 2011 r. 236 osadzonym dyrektorzy jednostek penitencjarnych wydali decyzję i umieszczeniu w warunkach przeludnienia. Ponadto, gdyby 2 799 osadzonych (którzy byli poza oddziałami mieszkalnymi) zostało przeniesionych do oddziałów mieszkalnych , zaludnienie wzrosłoby do poziomu 102 %, a dyrektorzy jednostek musieliby wydać im decyzje o umieszczeniu w przeludnionej celi na maksymalnie 28 dni.
Z informacji CZSW wynika, że według stanu na dzień 31 maja 2011 r. toczy się 4370 nowych spraw o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w związku ze szkodą poniesioną z tytułu osadzenia w przeludnionej celi.
Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Ślepym pozwem w hejterów

Marcin Wiącek na konferencji poświęconej przestępstwom z nienawiści Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział …