Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Więźniowie pomagają powodzianom

Więźniowie pomagają powodzianom

Decyzją ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego do walki z powodzią oraz usuwania skutków żywiołu zostali zaangażowani więźniowie.

Umacniali wały, teraz pomagają ofiarom powodzi w porządkowaniu dobytku. Oto informacja o zaangażowaniu jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w usuwanie skutków powodzi ( w dniach 2 do 8 sierpnia 2010 r.). Aktualna sytuacja powodziowa w poszczególnych Okręgowych Inspektoratach Służby Więziennej i podległych jednostkach organizacyjnych objętych lub zagrożonych skutkami powodzi:
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej (OISW) w Bydgoszczy- Gotowość do podjęcia pracy wyrażało 416 osadzonych.
OISW Gdańsk- Gotowość do podjęcia pracy wyrażało 349 osadzonych.OISW Katowice- Przy usuwaniu skutków powodzi zatrudnionych było 184 osadzonych, 81 z Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju i 103 z Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu. Gotowość do podjęcia pracy wyrażało dodatkowo 63 osadzonych.OISW Kraków- Przy usuwaniu skutków powodzi zatrudnionych było 167 osadzonych. (42 z Zakładu Karnego w Nowej Hucie, 38 z Aresztu Śledczego w Krakowie, 12 z Zakładu Karnego w Nowym Sączu i 75 z Aresztu Śledczego w Kielcach) Chęć do pracy zgłaszało 392 osadzonych.OISW Lublin- Do zatrudnienia, w związku z zagrożeniem powodziowym, w Gminie Wilków skierowano: (70 osadzonych z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, 125 z Aresztu Śledczego w Lublinie, 95 z Zakładu Karnego w Hrubieszowie i 262 z Zakładu Karnego w Zamościu). OISW Łódź- Gotowość do podjęcia pracy przy usuwaniu skutków powodzi zgłosiło 129 osadzonych.OISW Olsztyn- Gotowość do pracy przy usuwaniu skutków powodzi zgłosiło 517 osadzonych.OISW Opole- Gotowość do podjęcia pracy przy usuwaniu skutków powodzi wyraziło 360 osadzonych.OISW Poznań- Stałą gotowość do podjęcia pracy przy usuwaniu skutków powodzi wyrażało 700 osadzonych.OISW Rzeszów- Do prac przy usuwaniu skutków powodzi skierowano 179 osadzonych. Skazani pomagali przy usuwaniu szkód w następujących miejscowościach: Dębica, Parkosz, Pustynia. Gotowość do pracy przy usuwaniu skutków powodzi zgłosiło 330 osadzonych.OISW Szczecin- Gotowość do pracy przy usuwaniu skutków powodzi zgłosiło 430 osadzonych.OISW Warszawa- Do prac przy usuwaniu skutków powodzi skierowano 40 osadzonych z Aresztu Śledczego w Warszawie ? Białołęce w gminie Łomianki.OISW Wrocław- Przy usuwaniu skutków powodzi zatrudnionych było 23 osadzonych. Chęć do pracy wyrażało stale 527 skazanych.
Służba Więzienna bierze udział w akcji niesienia pomocy przy usuwaniu skutków powodzi. Stałą chęć do zatrudnienia we wspomnianym okresie wyrażało średnio 4213 osadzonych.Jednostki organizacyjne Służby Więziennej czynnie uczestniczą w akcji niesienia pomocy samorządom w usuwaniu skutków powodzi.
Od 26 lipca do 8 sierpnia 2010 r., przy pracach związanych z usuwaniem skutków powodzi zatrudnionych było łącznie 1457 osadzonych z jednostek podległych dyrektorom okręgowym w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Warszawie i Wrocławiu. Jednostki organizacyjne Służby Więziennej, są przygotowane do zwiększania w każdej chwili zatrudnienia osadzonych na rzecz jednostek administracji terenowej.
? Na moje polecenie w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu uruchomiono także specjalny, całodobowy telefon, pod którym samorządowcy: wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast mogą zgłaszać zapotrzebowanie na pomoc skazanych. W razie potrzeby nikt bez takiej pomocy nie zostanie ? oświadczył K. Kwiatkowski.
Numer spectelefonu telefonu to: (071) 32 72 656

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …