Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Inaczej ścigać porywaczy

Inaczej ścigać porywaczy

Prokuratura przedstawiła działania podjęte celem skutecznego ścigania sprawców porwań. Wszelkie postępowania przygotowawcze o czyny z art. 252 k.k. prowadzone mają być w wydziałach śledczych prokuratur okręgowych. Prokurator generalny zalecił również , aby zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uprowadzenia dla okupu poddawane były szczegółowej analizie, z zaangażowaniem analityka kryminalnego już na początku postępowania. Media poinformowano także o szczegółach związanych z inicjatywą powołania wspólnego zespołu ds. porwań, w której to sprawie zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Do najważniejszych zadań zespołu będzie należeć: 1. wypracowanie systemowego standardu postępowania organów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz Prokuratury w przypadku ujawnienia taktu uprowadzenia osoby, bez względu na charakter tego zdarzenia, 2. przygotowanie koncepcji utworzenia specjalistycznej bazy danych, wspomagającej proces prewencyjny i wykrywczy w zwalczaniu uprowadzeń osób, 3. zaproponowanie odpowiednich zmian legislacyjnych, jeżeli zostanie dostrzeżona taka potrzeba, w celu wzmocnienia skuteczności zwalczania tego typu przestępstw, 4. przygotowanie koncepcji szkoleń specjalistycznych funkcjonariuszy oraz prokuratorów. Prace zespołu brałyby pod uwagę także uwarunkowania krajowe, a ewentualne postulaty zmian związanych z poprawą efektywności ścigania uprowadzeń dla okupu poprzedzone byłyby pozyskaniem danych o wszystkich sprawach uprowadzeń, zaistniałych w latach 2000-2010 na terenie Polski lub poza jej terytorium na szkodę obywateli polskich.
Dążąc do wypracowania pragmatyki w postępowaniach dotyczących porwań zespół mógłby dokonać analizy przedstawionego problemu, z podziałem na następujące zagadnienia: 1. modele zwalczania przestępczości porwań w państwach europejskich i w USA, 2. społeczne i psychologiczne aspekty uprowadzenia osoby, 3. porwanie o charakterze stricte terrorystycznym – zagrożenie i reakcja służb Państwa, 4. kidnaping jako szczególna forma porwania, 5. rozpoznanie uprowadzenia, 6. proces wykrywczy, 7. nauka i nowoczesne technologie w procesie wykrywczym w aspekcie uprowadzeń osób, 8. przekazanie okupu, uwolnienie osoby uprowadzonej. Wypracowane wnioski mogłyby zostać zaprezentowane podczas wspólnej konferencji mającej na celu omówienie poczynionych ustaleń, zgodnie z przedstawionymi zagadnieniami oraz wypracowanie pragmatyki działań organów ścigania i Prokuratury w przypadkach uprowadzeń.
W skład zespołu mieliby wchodzić: 1. prokuratorzy prowadzący i nadzorujący śledztwo w sprawie uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, reprezentujący Prokuraturę Generalną oraz Prokuraturę Apelacyjną w Gdańsku, 2. funkcjonariusze Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 3. funkcjonariuszy Departamentu Postępowań Karnych oraz Departamentu Przeciwdziałania Terroryzmowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Prokurator generalny mając na uwadze zadeklarowane poparcie szefów wskazanych instytucji zwrócił się z propozycją podpisania opracowanej w tym zakresie deklaracji współpracy oraz porozumienia.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …