Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / PiSIzby SN wybierają władze

PiSIzby SN wybierają władze

29 stycznia 2019 r. odbyło się zgromadzenie sędziów Izby Dyscyplinarnej SN, na którym sędziowie dokonali wyboru trzech kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą tej Izby. Kandydatami, spośród których Prezydent RP powoła Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, zostali:

SSN Jan Majchrowski
SSN Małgorzata Bednarek
SSN Tomasz Przesławski

W zgromadzeniu uczestniczyło 10 spośród 11 sędziów Izby Dyscyplinarnej. Nieobecność jednego sędziego została usprawiedliwiona.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, na trzyletnią kadencję spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego. Wczorajszy wybór kandydatów nie wymaga opinii Pierwszego Prezesa SN (art. 5 ust 3. ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym).

Sędzia Sądu Najwyższego powołany na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego może pełnić tę funkcję przez trzy kadencje. Osoba powołana na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego może zajmować to stanowisko tylko do czasu przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego.

***

22 stycznia 2019 r.odbyło się zgromadzenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na którym sędziowie dokonali wyboru trzech kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą tej izby.

Kandydatami, spośród których Prezydent RP powoła Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, zostali:

SSN Joanna Lemańska
SSN Leszek Bosek
SSN Oktawian Nawrot

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą izby powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, na trzyletnią kadencję spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego.

Dzisiejszy wybór kandydatów nie wymaga opinii Pierwszego Prezesa SN (art. 5 ust 3. ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym).  Sędzia Sądu Najwyższego powołany na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego może pełnić tę funkcję przez trzy kadencje.

Osoba powołana na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego może zajmować to stanowisko tylko do czasu przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego.

 

****
Uchwała zgromadzenia sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w sprawie siedziby Sądu Najwyższego
22 stycznia 2019 r.

​Publikujemy podjętą na dzisiejszym zgromadzeniu sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchwałę w sprawie siedziby Sądu Najwyższego, w której sędziowie sprzeciwili się „rozproszeniu” Sądu Najwyższego i lokowaniu jego poszczególnych Izb w innych budynkach.

W podjętej uchwale sędziowie stwierdzili, że przepisy Regulaminu Sądu Najwyższego, ponad stuletnia tradycja najwyższego organu sądowego Rzeczypospolitej Polskiej, a nade wszystko powaga Sądu Najwyższego wymaga tego, aby wszystkie Izby Sądu Najwyższego mieściły się w gmachu Sądu Najwyższego przy Placu Krasińskich.

Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …