Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Przedwczesny wniosek o uzasadnienie

Przedwczesny wniosek o uzasadnienie

WSA w Poznaniu postanowił odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Wnioskodawca, pełnomocnik skarżących zwrócił się do WSA w Poznaniu o doręczenie mu odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Wniosek złożył jednak przed doręczeniem mu odpisu sentencji wyroku.
Sędzia Edyta Podrazik stwierdziła, że zgodnie z art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270), uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, z zastrzeżeniem § 2. W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Nie istnieje zatem prawna możliwość złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku przed jego ogłoszeniem lub doręczeniem jego sentencji. Wniosek złożony przed tą chwilą uznać należy za przedwczesny, a tym samym za bezskuteczny.
Wobec powyższego, wniosek złożony przez pełnomocnika skarżących nie mógł zostać pozytywnie rozpatrzony, bowiem w dacie jego złożenia nie ziściły się przesłanki z art. 141 § 1 i 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …