Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Sąd w Szczytnie o więzieniach CIA

Sąd w Szczytnie o więzieniach CIA

W ubiegłym tygodniu w Sądzie Rejonowym w Szczytnie odbyło się posiedzenie w sprawie Mustafy Al-Hawsawiego, który twierdzi, że był przetrzymywany w tajnym więzieniu CIA w Polsce. Postanowienie sądu zostanie ogłoszone 28 września 2015 r. W listopadzie 2013 r. pełnomocnik Mustafy Al-Hawsawiego, adw. Bogumił Zygmont, zgłosił Al-Hawsawiegojako pokrzywdzonego w prowadzonym śledztwie w sprawie funkcjonowania w Polsce więzienia CIA. Prokuratura wyłączyła to zgłoszenie do odrębnego postępowania, przeprowadziła czynności sprawdzające, a następnie odmówiła wszczęcia śledztwa. Pełnomocnik Mustafy Al-Hawsawiego złożył zażalenie na to postanowienie wskazując w nim m.in. na potrzebę uzupełnienia przeprowadzonych czynności.
Na posiedzeniu Sąd rozpatrzył zażalenie pełnomocnika Mustafy Al-Hawsawiego. W trakcie posiedzenia pełnomocnik wskazywał m.in. na ustalenia poczynione przez raport Komisji do spraw wywiadu Senatu USA opublikowany w grudniu 2014 roku. W sprawę Mustafy Al-Hawsawiego zaangażowana jest także londyńska organizacja pozarządowa REDRESS zajmująca się pomocą ofiarom tortur. W trakcie posiedzenia Kyra Hild, przedstawicielka REDRESS, wskazała na obowiązek wyjaśnienia zarzutów naruszenia zakazu tortur, który spoczywa na państwach będących stronami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Obowiązek wynika również z orzeczeń ETPC wydanych w lipcu 2014 r. w sprawach Al-Nashiri przeciwko Polsce oraz Abu-Zubaydah przeciwko Polsce. Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie argumentowała z kolei, że nie ma dowodów, które uprawdopodabniają fakt przebywania Al-Hawsawiego na terytorium Polski. Wskazała przy tym, że jest prawdopodobne, iż był torturowany. Zdaniem prokuratury nie znaleziono jednak dowodów, które wskazywałyby, że miało to miejsce na terytorium Polski.
?Rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w przedmiocie złożonego zażalenia będzie miało wpływ na to, w jaki sposób Polska wyjaśni sprawę zaangażowania w program tajnych lotów CIA i tajnych więzień, w których przebywały osoby podejrzewane o terroryzm? ? wskazuje Barbara Grabowska-Moroz, która w imieniu HFPC obserwowała posiedzenie.
Źródo: HFPCz

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …