Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności (strona 412)

Aktualności

Za ?ustawki? do aresztu?

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu prowadzi śledztwo w sprawie tzw. ?ustawek? kibiców, organizowanych przez sympatyków Lecha. Zdaniem prokuratury, w stolicy Wielkopolski zawiązała się zorganizowana grupa przestępcza, aby uprawiać proceder przestępczych bójek. CBŚ w miniony wtorek, zatrzymało kilkunastu podejrzanych. – Jestem oburzony ? mówi adwokat Artur Tarnawski, pełnomocnik kilku zatrzymanych podejrzanych – …

Czytaj dalej »

Zamach na sędziowską niezawisłość?

Podczas XV Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, obok uchwały programowej ( jej treść zamieściliśmy 8 lutego – sędziowie sprzeciwiali się w niej dezawuacji zawodu) wystosowano list otwarty w ochronie sędziowskiej niezawisłości. Z uwagi na wagę problemu list otwarty skierowano do osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie. LIST OTWARTY …

Czytaj dalej »

Okrągły stół sądownictwa

Dzięki uprzejmości sędziego Bartłomieja Przymusińskiego, rzecznika prasowego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia możemy przedstawić relację z Wyborczego Zebrania Delegatów SSP Iustitia. Wbrew ?nadziejom? niektórych kręgów prawniczych nie było starć i zapowiadanego rozlamu. Wybrano nowe władze oraz przyjęto uchwałę programową. Warto zacytować uwagę praktyków, iż zmiany w sądownictwie dokonywane są chaotycznie, bez …

Czytaj dalej »

Blaski i cienie e-sądu

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o wynikach e-sądu, który rozpoczął działalność w styczniu tego roku. Jak się okazuje prawie 60 tysięcy pozwów wpłynęło do XVI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Lublinie, który właśnie pełni rolę e-sądu dla całej Polski. Wydano 15 tysięcy nakazów zapłaty. W związku z dużym zainteresowaniem działaniem e-sądu, minister …

Czytaj dalej »

?Bombowy? paraliż sądu

Przez prawie trzy godziny od 10.30 do 12.30, w piątek 5 lutego 2010 roku, zamknięta była ulica Młyńska, na odcinku od ulicy Solnej do Nowowiejskiego. Nikt nie mógł ani wejść do Sądu Rejonowego przy ulicy Młyńskiej, ani też przejść obok sądu. Ewakuowano prawie 600 pracowników sądu. Nie były to żadne …

Czytaj dalej »

Doradcy prawni już działają

Wojciech Gajos, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Doradców Prawnych mówi o uwarunkowaniach nowego zawodu, o liczebności i strukturach doradców, o tym, kto może być doradcą, o poniechaniu togi, o potrzebie szkoleń i o staraniach, aby kancelarie doradców były dochodowe, o ofercie franczyzowej, o tworzeniu marki doradcy, o nowym serwisie prawnym, o darmowych …

Czytaj dalej »

Godność stanu adwokackiego

W niezwykle podniosłej i dostojnej atmosferze, w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich w Poznaniu, w poniedziałek 1 lutego 2010 roku, odbyła się jedna z najważniejszych ceremonii samorządu adwokackiego – akt ślubowania nowych adwokatów. Był to ostatni rocznik, który zawodowe szlify zdobywał według reguł samorządowych, a nie Ministerstwa Sprawiedliwości. Ślubowanie adwokackie złożyło …

Czytaj dalej »

Prawo tylko dla zawodowców

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zawiera propozycję obszernej nowelizacji kodeksu, której celem jest racjonalizacja ogólnych zasad postępowania cywilnego. Chodzi między innymi o zniesienie odrębności postępowania w sprawach gospodarczych i zwiększenie możliwości zarządzania procesem …

Czytaj dalej »

Konsumenckie czwartki

W marcu tego roku upływa 5-letnia kadencja arbitrów i przewodniczącego Sądu Konsumenckiego w Poznaniu. Na jego czele stoi Marcin Stróżyk. W roku minionym w Sądzie Konsumenckim udzielono 11.741 porad, odbyło się 66 spraw, a 46 z nich zakończyło się ugodami, zapadło 20 orzeczeń. Orzeka 29 arbitrów z ramienia Federacji Konsumentów …

Czytaj dalej »

Dyrygent ma siedzieć

Sąd Okręgowy w Poznaniu nie uwzględnił wniosku Wojciecha Kroloppa, b. dyrygenta chóru Polskie Słowiki w Poznaniu, który zwrócił się o przedterminowe warunkowe zwolnienie z więzienia ponieważ odsiedział już połowę z 6 lat pozbawienia wolności, na które został skazany za pedofilię i seksualne molestowanie nieletnich członków chóru. Dyrygent, po raz pierwszy …

Czytaj dalej »