title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Temat tygodnia
W miniony piątek odbyła się demonstracja zorganizowan przez Akcję Demokracja „Wszystkie światła na prezydenta” Zgromadzeni skandowali m.in.: "konstytucja", "tak wygląda demokracja". Odczytywano również fragmenty konstytucji. Na scenie stanęło puste krzesło dla Andrzeja Dudy, jako symbol tego, że prezydent powinien być wśród obywateli. Jak podkreślają działacze Akcji, to właśnie lipcowe protesty pod warszawskimi sądami, Pałacem Prezydenckim i w wielu innych miejscach w całej Polsce, spowodowały, że prezydent zawetował cześć ustaw w ramach reformy sądownictwa.


Aktualności
W ramach zakończonego teraz Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ polski rząd przyjął ponad 140 rekomendacji z zakresu ochrony praworządności, przeciwdziałania dyskryminacji i wolności słowa. Demokratyczne państwo prawne Polska przechodziła procedurę Powszechnego Przeglądu Okresowego po raz trzeci. To, co
Krajowa Rada Sądownictwa ujawniła właśnie wyniki "dobrej zmiany" Prawa i Sprawiedliwości  w wymiarze sprawiedliwości. I jakimi to sukcesami może poszczycić się mgr Zbigniew Ziobro. W tej chwili w wyniku działań resortu nie orzeka 880 sędziów, w pierwszym półroczy 2017 roku, liczba zaległych spraw wzrosła do 2 506 092.  W apelacji poznańskiej jednej
Konieczne jest jak najszybsze wdrożenie procedur umożliwiających wczesne wykrywanie symptomów choroby oraz standardów postępowania leczniczego i opiekuńczego wobec osób chorych – w przeddzień Światowego Dnia Chorych na Alzheimera NIK przedstawia konkluzje z wiosennego panelu ekspertów. Goście NIK podkreślali m.in., że działania
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli konieczne są poważne zmiany w systemie organizowania i finansowania kształcenia dorosłych. Problemem jest niska skuteczność kształcenia, a co za tym idzie niewielki odsetek absolwentów oraz zdanych egzaminów zewnętrznych. NIK zwraca uwagę, że dorosłych lepiej kształcą szkoły publiczne, niż niepubliczne, a wysokość
Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają wnioski obywateli wskazujące, że na podstawie obowiązujących przepisów nie jest możliwe w sposób jednoznaczny ustalenie momentu, od którego naliczane są odsetki od odszkodowania/zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie bądź zatrzymanie (art. 552 k.p.k.). Rzecznik
Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmiany w Kodeksie karnym, która rozszerza prawo obywateli do skutecznej obrony przed zuchwałymi napastnikami wdzierającymi się do ich domu, mieszkania, posesji. - Nasz rząd konsekwentnie realizuje politykę wspierania tych wszystkich, którzy są uczciwi - powiedziała
Sejm przyjął uchwałę sprawie arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 40. rocznicę śmierci. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uznając zasługi wielkiego polskiego patrioty arcybiskupa Antoniego Baraniaka dla Kościoła oraz jego poświęcenie dla Boga i ludzi, składa cześć Jego pamięci” - czytamy w uchwale Izby. Podczas zakończonego już 47. posiedzenia Sejmu
OKO.press.pl informuje: minister sprawiedliwości po raz pierwszy skorzystał z nowej, kontrowersyjnej ustawy o sądach powszechnych. Przerwał kadencję trzech wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie. Wśród nich jest sędzia, która doprowadziła do dyscyplinarki dla obecnego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka Resort
Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił w Sejmie sprawozdanie ze swojej działalności w ubiegłym roku. Choć PiS zdawało się szykować do próby odwołania Adama Bodnara ze stanowiska, dziś prawie nikt nie raczył go wysłuchać. Również posłowie opozycji. Kilka dni temu minęły dwa lata od kiedy Adam Bodnar pełni funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Relacje z sądów
Sąd Najwyższy demaskuje kolejną wpadkę kampanii "Sprawiedliwe Sądy" Sprawa grzywny dla 67-letniej kobiety, za zjedzenie w sklepie batonika za 69 groszy, jest jednym ze sztandarowych przykładów rzekomej patologii w polskim wymiarze sprawiedliwości. Czy jednak rzeczywiście to dobry przykład? "67-letnia mieszkanka Legnicy została oskarżona

Sąd Okręgowy w Poznaniu przywrócił do pracy na stanowisku nauczyciela historii Piotra Janowicza, który był także katechetą, a jednocześnie należał do związku zawodowego. Sąd przyznał także p. Janowiczowi wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy. Na prośbę HFPC Piotra Janowicza reprezentowali pro bono prawnicy Kancelarii
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej sprawy o sygn. III CSK 241/16, uchylił zaskarżony wyroku Sądu Apelacyjnego w K. i poprzedzający go wyrok wyroku Sądu Okręgowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia. W niniejszej sprawie powód, nieposiadający obywatelstwa polskiego, domagał się nakazania przez
Minister sprawiedliwości - prokurator generalny skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku w sprawie drukarza, który z powodu swych przekonań odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT i wniósł o jego uniewinnienie. Prawomocny wyrok skazujący Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi wyrokiem z 31 marca 2017 r. uznał, że łódzki
Kobieta musiała uciekać z dziećmi ze swojego kraju przed znęcającym się nad rodziną mężem. Państwo polskie udzieliło im ochrony uzupełniającej uznając, że powrót cudzoziemki do kraju pochodzenia narazi ją na rzeczywiste ryzyko nieludzkiego i poniżającego traktowania. Po zamieszkaniu w Polsce kobieta wystąpiła o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zajmuje się sprawą osoby cierpiącej na przewlekły ból, której odmówiono refundacji leku zawierającego susz z konopi. Pacjentka cierpi na schorzenie objawiające się silnymi bólami nóg, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie i zmusza ją do poruszania się o kulach. W sprawie została skierowana skarga
HFPC skierowała do Komitetu Ministrów Rady Europy wystąpienie dotyczące niewykonania w pełni wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich dotyczących dostępu do legalnej aborcji. W stanowisku podkreślono, że brakuje mechanizmów, które zagwarantują kobietom realną możliwość dostępu do zgodnego z prawem
Według opinii Rzecznika Generalnego TSUE – państwa członkowskie nie mogą zamykać drogi sądowej w sprawie odmowy wydania wizy Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię dotyczącą obywatela Maroka, któremu Konsul RP w Rabacie odmówił wydania wizy Schengen. Pomimo iż przepisy polskiego prawa wyłączają
Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie ma zdolności sądowej w postępowaniu cywilnym. Tak stwierdził Sad Najwyższy rozpatrując zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, ​ odnośnie możliwości badania w postępowaniu cywilnym (przez sądy powszechne i SN) prawidłowości umocowania osoby fizycznej, objętej aktem jej powołania
Korporacje prawnicze
Adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, został nowym przewodniczącym Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. Przekazanie przewodnictwa Naczelnej Radzie Adwokackiej na roczną kadencję odbyło się 18 września podczas posiedzenia, na którym podsumowano drugi rok działalności Porozumienia.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z niepokojem przyjęło informację o przesłuchaniu adwokat Anny Boguckiej-Skowrońskiej przez policję w Słupsku, w sprawie organizowania i kierowania nielegalnym zgromadzeniem i zaśmiecania ulicy podczas lipcowych protestów przeciwko rządowym projektom ustaw dotyczących zmian 
21 września 2017r. na wniosek Zarządu Stowarzyszenia - Oddział Iustitii w Warszawie podjął uchwałę, w której zdecydował o wykluczeniu Łukasza Piebiaka - obecnego wiceministra resortu sprawiedliwości ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Poniżej treść uchwały:Uuchwała zebrania członków oddziału warszawskiego Stowarzyszenia
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza do zapoznania się z opracowaniami dotyczącymi praw uchodźców w świetle Karty Praw Podstawowych UE, dostępnymi w języku polskim oraz angielskim. Opracowania obejmują następującą tematykę: zastosowanie Karty Praw Podstawowych UE w sprawach uchodźczych, prawo uchodźców do mieszkania,
Naczelna Rada Adwokacka - Komisja Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej ogłasza konkurs na jubileuszowy logotyp 100-lecia Adwokatury w Polsce. Termin nadsyłania prac mija 15 października bieżącego roku Jubileusz 100 lecia powstania tej najstarszej prawniczej korporacji zawodowej przypada jesienią 2018 roku.
Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił w czwartek immunitet sędziego Roberta W., któremu prokuratura chce postawić zarzuty dwu kradzieży sprzętu elektronicznego. Decyzja jest nieprawomocna; można się od niej odwołać do Sądu Najwyższego. Sędziemu nie można ogłosić zarzutu przed prawomocnym uchyleniem mu immunitetu sędziowskiego przez
265 asesorów sądowych odebrało akty mianowania od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. To pierwsi asesorzy sądowi – absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. - Jesteście osobami o najwyższych kwalifikacjach profesjonalnych, jeśli chodzi o wiedzę prawną, umiejętności poruszani się w sferze kodeksów, ustaw, przepisów.
Wobec licznych komentarzy związanych z obecnością Pierwszego Prezesa SN na uroczystości wręczenia przez Pana Prezydenta nominacji Panu Justynowi Piskorskiemu, w imieniu Pani Profesor Małgorzaty Gersdorf proszę o przyjęcie zapewnienia, że w trudnym okresie stresów i przepracowania, każdemu z nas zdarzają się kroki podjęte bezrefleksyjnie,
HFPC ponownie uruchamia  kurs e-learningowy „Prawa człowieka”. Nabór jest otwarty, materiały zostaną udostępnione wszystkim osobom, które zarejestrują się na platformie e-learningowej do 29 września 2017 r. Startujemy 2 października. Kurs składa się z modułu wstępnego, zawierającego informacje wprowadzające, oraz siedmiu modułów tematycznych, które będą

Moja kancelaria

Magda Jethon rozmawia prof. Ewą Łętowską o reformie wymiaru sprawiedliwości dokonywanej  przez Prawo i Sprawiedliwość.

Dalej trwa walka o sądy mówił w "Poranku Radia TOK FM"sędzia Waldemar Żurek  rzecznik Krajowej Rady Sądowniczej.


Prof. Marek Safjan b.prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunalu Sprawiedliwości w Luksemburgu, gościl w TOK FM


Biskup Tadeusz Pieronek z nieukrywaną dezaprobatą wyraża się o obecnych poczynaniach rządzących. Nawiązując

Najgorętsza oredowniczka PiS prof. J. Staniszkis mówi dla "Wprost" - Odbywa się teraz coś bardzo niebezpiecznego,

Tacy ludzie jak Frasyniuk i Wałęsa, a nie Kaczyński, poświęcając swoją wolność, doprowadzili do przemian – mówi prof. Monika Płatek

To koniec Sądu Najwyższego. Zostanie nam organ o nazwie "Sąd Najwyższy" mówi sędzia  Michał Laskowski, rzecznik SN


Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Krystian Markiewicz mówi o projekcie likwidacji Sądu Najwyższego

Znany poznański adwokat Jacek Relewicz zeznawał jako świadek podczas rozprawy karnej przed sądem w Norwegii,Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Nie mam zaufania do ministra Gowina: za mało wiedzy, za dużo arogancji, za dużo cynizmu, za dużo karierowiczostwa, za dużo ideologii. Rzadko kiedy lubię konserwatyzm. Światopogląd, który opiera się na wielbieniu przeszłości, który ceni stagnację, tradycję i historyczne mity – wydaje mi się mało atrakcyjny, a w wielu wypadkach szkodliwy dla dobra wspólnego. Konserwatywnie jednak cenię postęp, czego pewno już dziś nikt nie robi bo, to bardzo staroświecka wartość. Zmiana jest dobra – tak mi się do niedawna zdawało, ale „dobra zmiana” z pewnością dobra nie jest.

Od pewnego czasu na Żoliborzu (a może nie tylko na Żoliborzu) mówi się o tym, że zrywane są flagi Unii Europejskiej, wywieszane obok flag polskich przez niektórych mieszkańców. Początkowo sądziłem, że to kolejna histeryczna plotka totalnej opozycji. Kiedy jednak zniknęła unijna chorągiewka sprzed domu moich przyjaciół – przestałem mieć wątpliwości
Porady, Listy, Komunikaty

V Europejski Kongres Mobilności Pracy odbędzie się 20-21 listopada w Krakowie. To największa europejska konferencja

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych,

Union Internationale des Avocats (UIA) zaprasza na organizowane przez siebie wydarzenia we wrześniu i październiku.