title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Temat tygodnia
Komisja Europejska zdecydowała się jednak skierować skargę przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – twierdzi agencja Reuters, powołując się na źródła w KE. Według pracujących dla Komisji urzędników decyzja zapadła już w środę. Nie została podana wówczas do publicznej wiadomości ze względu na trwający nieformalny unijny szczyt w Salzburgu. Wbrew przekazanym w środę informacjom, miała jednak podjąć decyzję w sprawie skierowania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi przeciwko polskiej ustawie o Sądzie Najwyższym. Informację taką podał Reuters powołując się na "wysokiego urzędnika UE". Oficjalna informacja o tej decyzji ma zostać podana do wiadomości publicznej w poniedziałek - 24 września.


Aktualności
Na czwartek i piątek, jak informowaliśmy, zaplanowano przesłuchania sędziów przed rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów Ewy Maciejewskiej, Krystiana Markiewicza, Bartłomieja Przymusińskiego i Igora Tulei. Wszyscy stawili się na przesłuchani. Przed siedzibą KRS zebrały się tłumy, aby podtrzymac na duchu niezależnych i odważnych sędziów.
W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, zawierającymi wnikliwe sprawozdanie z mojej rozmowy z Panem premierem Mateuszem Morawieckim, czuję się zwolniona z dalszego braku komentowania przebiegu tego spotkania. W trakcie spotkania, które z inicjatywy Pana premiera odbyło się w Sądzie Najwyższym w dniu 19 września br. przedstawiłam
Publikujemy treść pięciu uchwał Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 września 2018 roku 20 wrzesień 2018. UCHWAŁA NR 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, w związku
Krajowa Rada Sądownictwa w piątek nie przyjęła wniosku w sprawie wystąpienia z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. 9 głosów było przeciw przyjęciu wniosku, 7 za. Piątek to ostatni dzień rozpoczętego we wtorek posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa. KRS zajęła się na nim wnioskiem w sprawie ewentualnego wystąpienia
"Komisja Europejska nie podjęła decyzji w sprawie skierowania skargi przeciw Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - podaje rzecznik KE. Kolegium nie podjęło żadnych decyzji w obszarze naruszenia prawa UE" - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Alexander Winterstein. W poniedziałek Komisja oficjalnie
Dziesięciu dziekanów wydziałów prawa uczelni publicznych napisało list otwarty, w którym skrytykowali zmiany w sądownictwie forsowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Wskazali na "brak poszanowania zasad państwa prawnego i wartości leżących u podstaw demokratycznego porządku prawnego" ze strony rządzących. "My, niżej podpisani
Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w środę z prezes Małgorzatą Gersdorf - przekazał rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Nie chciał mówić o szczegółach trwającego około pół godziny spotkania, które odbyło się w siedzibie SN. Przed południem , jak donosza media o godzinie 8 rano,doszło do takiej rozmowy, pan premier Mateusz Morawiecki
Publikujemy podziękowanie skierowane przez prof. Małgorzatę Gersdorf do prezesów Stowarzyszeń Sędziowskich Państw Nordyckich za uchwałę w sprawie sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości z 31 sierpnia br., w którym zaapelowała również o zorganizowanie ogólnoeuropejskiej debaty na temat praworządności. Pierwszy Prezes
Ksiądz Grzegorz molestował jedenastolatka, został oskarżony o gwałt i pokazywanie pornografii ministrantom. Mimo to nadal prowadził nabożeństwa, a ostatnio uzyskał intratną posadę w strukturach kościoła. To tylko jeden z przypadków ukrywania prawdy o pedofilach w kościele. Papież Franciszek zapowiedział właśnie walkę z pedofilią, a w Irlandii
Relacje z sądów
Sąd Apelacyjny przyznał rację PO. "Premier jest uczestnikiem kampanii wyborczej" Jest decyzja Sądu Apelacyjnego w sprawie pozwu Platformy Obywatelskiej Sąd Apelacyjny przyznał nam rację i uznał, że premier Mateusz Morawiecki jest uczestnikiem kampanii wyborczej. Nasz pozew przeciwko szefowi rządu prawdopodobnie zostanie rozpatrzony w poniedziałek

Polska naruszyła Konwencję Praw Człowieka. Chodzi o ekshumacje smoleńskie. Sprawę do ETPCz wniosły wdowy po Arkadiuszu Rybickim i Leszku Solskim, które nie zgadzały się na przymusowe ekshumacje szczątków ich bliskich. Z informacji Onetu wynika, że rodziny mają dostać po 16 tys. euro odszkodowania (niecałe 70 tys. zł). Państwo, które w Strasburgu
Dopiero w październiku Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłosi orzeczenie w precedensowej sprawie, w której Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał zakonnika na karę miliona złotyh i dożywotnią rente na rzecz dziewczynki,  którą ten molestowal seksulanie. Z uwagi na zawiłość sprawy sąd musi rozpoznać wszlkie argumnety. Chrystusowcy, którzy  mają placić
W dniu 20 września br. skład siedmiu sędziów Sąd Najwyższy w Izbie Karnej podjął uchwałę następujacej treści: "Możliwość uchylenia wyroku uniewinniającego, umarzającego albo warunkowo umarzającego postępowanie karne i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania związana z regułą ne peius określoną w art. 454 § 1 k.p.k. (art. 437 § 2 zd. drugie k.p.k.) zachodzi
W dniu 20 września 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Karnej zagadnienia prawnego w sprawie I KZP 7/18 podjął uchwałę następującej treści: „W wypadku czynu, wyczerpującego znamiona dwóch albo więcej przepisów ustawy karnej, który stanowi przestępstwo podlegające kumulatywnej kwalifikacji prawnej
Sąd Najwyższy, nie baczac na niechęć PiS do tego typu działań, znowu prosi Luksemburg o rozwianie wątpliwości w sparwach III PO 8/18, III PO 9/18​ . W środę 19 września po rozpoznaniu na posiedzeniu w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wniosków o udzielenie zabezpieczenia w sprawach z powództwa sędziów SN Andrzeja Siuchnińskiego
Matka dziewczynki, która zmarła zanim doczekała się leczenia z wykorzystaniem tzw. medycznej marihuany, mimo, że terapia ta była wcześniej wobec niej zaplanowana, pozwała placówkę medyczną oraz lekarza, który podjął decyzję o odmowie tej formy leczenia. Domaga się zasądzenia od szpitala 150 tys. zł na cel społeczny.
Decyzję o umorzeniu postępowania podjęła prokurator Magdalena Kołodziej z warszawskiej prokuratury. – „Możesz kopać, pluć, deptać. Możesz za ręce, nogi i szyję wlec kogoś po asfalcie. Jeśli jesteś neofaszystą, nie masz się przy tym czego bać. Nie będzie to przecież agresja, tylko niezadowolenie. Nie będzie to przemoc. A na pewno nie będzie to
HFPC zwróciła się do Komitetu Ministrów z pismem dotyczącym wykonania wyroku w sprawie Wizerkaniuk p. Polsce (skarga nr 18990/05). Wyrok dotyczył naruszenia wolności słowa, czyli art. 10 Konwencji, w związku ze skazaniem redaktora naczelnego „Gazety Kościańskiej” na podstawie art. 49 i w związku z art. 14 prawa prasowego, ze względu na brak autoryzacji
Korporacje prawnicze
W niespełna dobę po postanowieniu ,prezydent wręczył nominacje sędziowskie. Andrzej Duda , nie czekając na wyrok TSUE, wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
Więzień na przepustce miał się dopuścić morderstwa. Według doniesień mediów miał wielokrotnie korzystać z przepustek, a odbywał karę pozbawienia wolności za morderstwo. Sebastian Kaleta, współpracownik wiceministra Patryka Jakiego, który z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości nadzoruje Służbę Więzienną, tragedię tę wiąże z działaniami RPO
12 września 1819 roku urodził się Władysław Maurycy Niegolewski, jeden z najwybitniejszych adwokatów i obrońców sprawy polskiej w zaborze pruskim. Ukończył poznańskie Gimnazjum św. Marii Magdaleny, a potem prawo w Bonn, uzyskując stopień doktora (1845). Nie przyjął propozycji objęcia katedry na Uniwersytecie w Zurychu. Po powrocie do Poznania
Wracamy do historii Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (FOZZ), afery ujawnionej w wyniku kontroli przeprowadzanej przez NIK w 1991 roku. O znaczeniu afery FOZZ i roli jaką odegrał w niej Dariusz Przywieczerski, ówczesny dyrektor PHZ Uniwersal najlepiej przeczytać w tekście przygotowanym na podstawie ustaleń kontroli NIK. Tekst stanowi
Miało być sprawniej i szybciej, ale śledztwa są coraz wolniejsze, choć coraz więcej za nie płacimy. Tak wynika z raportu stowarzyszenia prokuratorów "Lex Super Omnia". Prokuratura Krajowa podważa wiarygodność autorów raportu i zawartych w nim danych, te jednak pochodzą od samej prokuratury. Materiał magazynu "Czarno na białym" TVN24.
Osoby odwołujące się do sądu od decyzji w sprawie renty są bezradne, jeśli np. ZUS nie przekazuje ich odwołania sądowi w wyznaczonym terminie 30 dni Jest to ważne, gdyż postepowanie sądowe formalnie toczy się już od złożenia odwołania do organu rentowego, a przekroczenie tego terminu oznacza zwłokę Rzecznik Praw Obywatelskich
Już po raz 29. przedstawicie zawodów prawniczych, takich jak adwokaci, prokuratorzy, sędziowie, radcy prawni, komornicy i absolwenci studiów prawniczych z całej Polski spotkali się, by zmierzyć swoje siły tym razem nie w pojedynku na argumenty, a na wyniki sportowe. Na boiskach, bieżniach i pływalniach łączy ich nie tylko rywalizacja w duchu fair play,
Wymiar sprawiedliwości przechodzi przemiany, których ważnym elementem są regulacje mające gwarantować pełnienie funkcji sędziego przez osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i etycznych. Analizą funkcjonowania zreformowanego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów zajmie się zespół doradczy ministra sprawiedliwości

Prawo regulujące pracę kuratorów sądowych ma wiele luk - brakuje jednolitych zasad dotyczących m.in. ich naboru, szkolenia, czy zapewnienia im bezpieczeństwa. Niejednoznaczna jest także kwestia nadzoru nad kuratorami, prowadzonego przez kuratorów okręgowych, ponieważ przepisy nie określają, jak powinien być on realizowany. Tymczasem

Moja kancelaria

Prezes Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa Kees Sterk : „Jesteście sami” Te słowa zabrzmiały złowieszczo, ale precyzyjnie oddają obecną sytuacje Polski

Prof. Norman Davies: - Trzeba pamiętać, jaki był cel powstania UE: pokój między narodami i żeby wojna między nimi nie była możliwa. Ojcowie UE byli przede

Prof.Norman Davies

- Trzeba pamiętać, jaki był cel powstania UE: pokój między narodami i żeby wojna między nimi nie była możliwa. Ojcowie UE byli przede wszystkim zainteresowani, żeby umocnić pokój w Europie, a dobrobyt ekonomiczny był drugim priorytetem - mówił prof. Norman Davies w wypełnionej po brzegi auli Europejskiego Centrum Solidarności.
W niedzielę w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku z wykładem „Europa na zakręcie” wystąpił prof. Norman Davies. Spotkanie prowadziła dziennikarka „Gazety Wyborczej” Dominika Wielowieyska.
Prof. Davies wiele uwagi poświęcił brexitowi, a także problemowi imigrantów, który był jednym z argumentów za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
– W Unii Europejskiej panuje marazm. Za dużo problemów wisi w powietrzu i tworzy wahania. Elity polityczne UE same nie wiedzą, co robić i nie potrafią wskazać kierunku. Była umowa w sprawie przyjmowania uchodźców przez kraj członkowskie i nie weszło to w życie. Sytuacja jest przykra i nikt nie wie, co robić.- podkreślał brytyjski historyk. I dodawał: – Miliony imigrantów to była niespodzianka. Nie byliśmy do tego przygotowani. Jest strach, ale ta fala imigrantów jest stosunkowo mała. W Unii Europejskiej jest 500 mln ludzi. 3-4 mln imigrantów to jest kropla w oceanie. Nie wiem, jak przekonać ludzi, że to nie jest groza. Fale imigrantów w historii Europy się zdarzały, to nie jest nic nowego.

Aleksander Smolar, prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batoreg - Największy intelekt nie wygra z maczugą. Z Aleksandrem Smolarem rozmawia Magda Jethon

Tadeusz Zwiefka, europoseł: . „Przestrzeganie praw autorskich to nie cenzura! Każdy ma prawo do wynagrodzenia za swoją pracę. Nikt nie ogranicza internetowej swobody.


Adwokat Jacek Dubois: "Jeśli nie powinno się mówić o Konstytucji, a myśmy mówili o niej młodzieży, obawiam się, że mogło dojść do karalnej deprawacji nieletnich"

Papież Franciszek: przewodniczący konferencji episkopatów z całego świata mają stawić się w Watykanie pod koniec lutego. Papież Franciszek zwołał na ten termin

Stanisław Koziej b. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego: – „Nie mamy już Prezydenta. To ktoś rozpaczliwie i bez sensu szukający sposobu na utrzymanie

Sędzia Wojciech Hermeliński, szef PKW przyznaje: niektóre zmiany w Kodeksie wyborczym mogą opóźnić podanie wyników wyborów.

Wiesłąw Johann, wiceszef neo Krajowej rady Sądownictwa, wyłonionej z naruszeniem konstytucji: Doszło do "wpadki" i "znalazła się niewłąściwa osoba


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Sąd we Francji uznał, że przewodnicząca Frontu Narodowego/Zjednoczenia Narodowego musi poddać się ocenie psychiatrycznej w ramach dochodzenia ws. umieszczania przez nią na Twitterze zdjęć z egzekucji dokonywanych przez członków Państwa Islamskiego. Czy nie czas, aby sąd wypowiedział się w tej materii odnośnie polskich polityków i ich akolitów? Media informują, o sprawie informuje sama Le Pen. Sąd tych informacji nie potwierdza, ale jednocześnie zaznacza, że jest to normalna procedura przy tego rodzaju sprawach. - Myślałam, że widziałam już wszystko, ale nie. Ponieważ potępiam działania ISIS, "sprawiedliwość" poddaje mnie ocenie psychiatrycznej. Jak daleko się posuną?

Giordano Bruno utrzymywał, że w jednorodnie zbudowanym wszechświecie istnieje więcej układów planetarnych niż jeden, znany nam, Układ Słoneczny. Zakładał możliwość istnienia wielu gwiazd, słońc, planet, a nawet – zamieszkujących je istot. W 1592 roku Brunowi postawiono oględny zarzut herezji i szerzenia kłamstw. Ponadto kardynał Roberto Bellarmino, jezuita, sformułował bardziej szczegółowe przewinienia filozofa. 17 lutego 1600 roku, po trwającym rok procesie przed Trybunałem Inkwizycyjnym, Giordano Bruno spłonął na stosie na głównym rynku Rzymu - Campo di Fiori.
Porady, Listy, Komunikaty

Julia Przyłębska wygłosiła we wtorek 18 września wykład "Demokracja i praworządność" w poznańskim Instytucie Zachodnim. Media nie mogły

W dniach 27-28 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pt.: „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ADR) – wymiar prawny,

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,